W tym tygodniu Leluki Czerwone wzięły udział w kolejnych Warsztat Badawczych „Laborki”, które poprowadziła Pani Marta Ambrosewicz- Walacik. Dzieci poznały takie pojęcia, jak ekstrakcja substancji, stopnień ekstrakcji, rozpuszczalnik, związki polarne oraz niepolarne. Co więcej, przygotowały odpowiednie roztwory w kolbach miarowych, co wymagało od nich precyzyjnej pracy i skupienia.  Leluki przeprowadzając doświadczenie zrozumiały mechanizm wydobywania związków z różnych materiałów, tkanek roślinnych, itp. Ponadto, przygotowały specjalną mieszankę do przygotowania efektywnych wulkanów na zakończenie zajęć.

Warsztaty badawcze „Ekstrakcja barwników róznymi rozpuszczalnikami””

07.09.2021r.

Wczoraj Leluki Niebieskie uczestniczyły w warsztatach badawczych, które prowadzi dr Marta Ambrosewicz-Walacik. Dzieci zostały zaznajomione z pojęciami: ekstrakcja substancji, stopień ekstrakcji, rozpuszczalnik, zwiazki polarne oraz niepolarne. Co więcej przedszkolaki przygotowały odpowiednie roztwory w kolbach miarowych, co wymagało ogromnego skupienia. Uczestnicy przeprowadzając doświadczenie zrozumiały mechanizm wydobywania itp. ponadto przygotowały specjalną mieszankę do przygotowania efektywnych wulkanów na zakończenie zajęć.

Warsztaty badawcze „Ekstrakcja barwników różnymi rozpuszczalnikami”

17.09.2021r.

Wczoraj Leluki Niebieskie uczestniczyły w warsztatach badawczych, które prowadzi dr Marta Ambrosewicz-Walacik. Dzieci zostały zaznajomione z pojęciami: ekstrakcja substancji, stopień ekstrakcji, rozpuszczalnik, zwiazki polarne oraz niepolarne. Co więcej przedszkolaki przygotowały odpowiednie roztwory w kolbach miarowych, co wymagało ogromnego skupienia. Uczestnicy przeprowadzając doświadczenie zrozumiały mechanizm wydobywania itp. ponadto przygotowały specjalną mieszankę do przygotowania efektywnych wulkanów na zakończenie zajęć.