Warsztaty badawcze „Laborki”

8.03.2022r.

Wczoraj odbyły się kolejne warsztaty badawcze „Laborki”. Przesłodzone napoje i soki oraz przetworzona żywność, zawierająca ogromne ilości tłuszczów trans, którą na co dzień spożywają dzieci to główne przyczyny rosnącej otyłości najmłodszych. Chemizacja przemysłu spożywczego, stosowana w celu zapewnienia atrakcyjności cech organoleptycznych pożywienia oraz wydłużanie terminu ważności do spożycia powoduje, że coraz częściej na talerzu każdego z nas przeważają „E” składniki, cukier oraz tłuszcze utwardzone. W związku z powyższym dzieci w trakcie warsztatów poznały rodzaje i znaczenie cukru w ich diecie, wpływ na ich samopoczucie. Przeprowadziły także eksperymenty z jego wykorzystaniem. Oszacowały ile cukru każdy z nich potrafi zjeść w ciągu dnia, tygodnia. Wykonały również  „Cukrowe wulkany”, wykorzystując cukier otrzymany z rożnych surowców. Wulkany te  różniły się  intensywnością wybuchu.