Warsztaty badawcze „Laborki”

20.09.2022 r.

W tym tygodniu odbyły się pierwsze Warsztaty badawcze „Laborki”  z niezastąpioną Panią Martą Ambrosewicz – Walacik. Podczas spotkania dzieci wykorzystując ciecze o różnych gęstościach przygotowały „olejowe
tornado”. Trudność doświadczenia  polegała na przygotowaniu określonych
roztworów w zadanej kolejności oraz ilości. Realizacja planowanych zadań wymagała
od dzieci zręczności, uwagi oraz skupienia. Przedszkolaki doskonaliły także umiejętności
radzenia sobie w grupie oraz organizacji pracy na wydzielonym stanowisku.