Warsztaty badawcze „Laborki” –

„Wakacyjna chmurka”

 

27.07.2021 r.

  W tym tygodniu odbyły się Warsztaty badawcze „Laborki” pt. „Wakacyjna chmurka” prowadzone przez Panią Martę Ambrosewicz – Walacik. Dzieci podczas warsztatów poznały znaczenie pojęcia reakcji chemicznej. W prosty i zrozumiały sposób dowiedziały się o wpływie różnych czynników na mechanizm pozwalający zmienić strukturę i cechy reologiczne pianki. Przedszkolaki doskonaliły także umiejętności pracy w grupie, radzenia sobie z napotykanymi trudnościami, jak również samodzielnego podejmowania decyzji bez ingerencji dorosłych.

 Było dużo radości!