WIOSENNE PRACE PLASTYCZNE

08-11.03.2022r.

Przedszkolaki w tym tygodniu doskonaliły percepcję wzrokową, rozwijały kreatywność i twórcze myślenie. Dzieci wykonały pracę plastyczną pt. „Gałęzie wierzbowe w wazonie” i pracę plastyczno– konstrukcyjną pt.  „Wiosenne kwiaty”, rozwijając  przy tym motorykę małą – ruchy paluszków i doskonalenie mięśni dłoni. Leluki podjęły się także wykonania grupowego „Przebiśniegu”, gdzie miały okazję kształtować współpracę w grupie, pomaganie sobie nawzajem oraz doskonalić umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami i materiałami plastycznymi.