„Wycieczka Leluków Niebieskich do Miejskiej BibliotekiPublicznej (Abecadło)”.

05.06.2022r.

Wprowadzenie dziecka w świat literatury już od najmłodszych lat jest ważnym elementem wychowania przez sztukę, a także jednym z ważnych celów przedszkola. U naszych wychowanków kształtujemy nawyki stałego obcowania z książką. Mamy świadomość, że wiek przedszkolny jest idealnym okresem w rozwoju dziecka dlatego staramy się zainteresować go literaturą, która pobudzi jego wyobraźnię, wzbogaci mowę o nowe pojęcia, wprowadzi w świat baśni, nauczy zachowań w różnych sytuacjach życiowych.

W czwartek ( 02.06.2022r.) Leluki Niebieskie podczas wizyty w Miejskiej Bibliotece Publicznej (Abecadło) miały okazję poznać utwory J. Tuwima, J. Brzechwy, L.J.Kerna, W. Chotomskiej. Wierszyki były inspiracją do wielu wesołych, kreatywnych zabaw. Głównym celem naszego wyjścia było podniesienie świadomości i kompetencji czytelniczych oraz promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych. Przedszkolaki z wielką radością zapoznały się z magicznym dla nich miejscem i aktywnie uczestniczyły w zajęciach.