ZABAWA BADAWCZA Z WĘGLEM W LELUKACH ŻÓŁTYCH

06.08.2021r.

Dziecko, które podejmuje zabawę badawczą, w trakcie działania myśli, poznaje cechy, właściwości i funkcje przedmiotów, różnorodne zjawiska, a także rozmaite zależności przyczynowo- skutkowe między badanymi przez siebie przedmiotami i zjawiskami. Kierując się naturalną potrzebą ciekawości dąży do poznania świata. W piątek Leluki Żółte badały właściwości węgla. Zajęcia rozpoczęliśmy od obejrzenia filmu edukacyjnego o powstawaniu węgla, następnie za pomocą lup obserwowaliśmy bryły. Sprawdzaliśmy ich twardość, zapach i ogólny wygląd oraz porównywaliśmy wagi. Określaliśmy także czy węgiel rozpuszcza się w wodzie, tanie, czy pływa. Jak wiadomo, nie rozpuścił się. Niektóre kawałki opadły na dno, a niektóre pływały. Dzieci szybko doszły do wniosku, że kawałki różnią się od siebie. Oczywiście miały rację, ponieważ badaliśmy węgiel kamienny i drzewny. Na koniec dzieci wykonały prace plastyczne, do których użyły węgla rysunkowego.