ZABAWY BADAWCZE Z WĘGLEM 

08.02.2022r.

Dziecko, które podejmuje zabawę badawczą, w trakcie działania rozwija logiczne myślenie, poznaje cechy, właściwości i funkcje przedmiotów, różnorodne zjawiska, a także rozmaite zależności przyczynowo- skutkowe między badanymi przez siebie przedmiotami i zjawiskami. Kierując się naturalną potrzebą ciekawości dąży do poznania świata. We wtorek Leluki Żółte badały właściwości węgla. Zajęcia rozpoczęliśmy od obejrzenia filmu edukacyjnego o powstawaniu węgla, następnie za pomocą lup obserwowaliśmy bryły. Sprawdzaliśmy ich twardość, zapach i ogólny wygląd oraz porównywaliśmy wagi. Dzieci szybko doszły do wniosku, że kawałki różnią się od siebie. Oczywiście miały rację, ponieważ badaliśmy węgiel kamienny i drzewny. Na koniec dzieci wykonały prace plastyczne, do których użyły węgla rysunkowego.