„Zaczarowane piaski”- warsztaty badawcze

11.08.2021 r.

W poniedziałek Leluki Żółte uczestniczyły w warsztatach badawczych „Laborkach”, prowadzonych przez Panią Martę Ambrosewicz- Walacik. Tematem zajęć były „Zaczarowane piaski”. Dzieci wykorzystując różne produkty spożywcze poznały pojęcie rozpuszczalności/nierozpuszczalności w wodzie, utrwaliły wiedzę dotyczącą kształtów, kolorów oraz odliczania do 5 i 10. Podczas eksperymentów dzieci utrwaliły wiadomości dotyczące mieszania i nazewnictwa barw, samodzielnie przeprowadzały doświadczenia, podczas których przelewały, nalewały, nasypywały, przesypywały i dosypywały, tj. wykonywały czynności, z którymi muszą radzić sobie na co dzień..