GENIBOT W LELUKACH ŻÓŁTYCH

02.12.2021r.

Podczas czwartkowych zajęć z robotem Genibot, Leluki Żółte poznały zmieniające się technologie na przestrzeni lat. Zadaniem dzieci było wylosować krążek z napisem „dawniej” lub „dziś” i stworzyć program dla robota GeniBot, który zaprowadzi go na wybrane pole, na którym będzie znajdował się krążek z pasującą do tego określenia grafiką. Dzieci rozwijały kompetencje miękkie (umiejętność pracy zespołowej, logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów), orientację przestrzenną, kształtowały kompetencje kluczowe ze szczególnym naciskiem na kompetencje cyfrowe, programowały robota przy pomocy specjalnych kart oraz rozwijały kreatywność.