ZAJĘCIA Z ROBOTEM GENIBOT/ WARSZTATY LITERACKIE 

03-04.02.2022r.

W czwartek odbyły się zajęcia z wykorzystaniem robota Genibot. Podczas zajęć Leluki utrwalały znane sporty zimowe i  poszerzały wiadomości na temat zimy. Dzieci ćwiczyły orientację w przestrzeni i pracę w zespole, a także kształtowały kompetencje cyfrowe. W piątek odbyły się kolejne warsztaty literackie z cyklu Lelukowe spotkania z książką. Zajęciom towarzyszył wiersz D. Wawiłow „Smutna Baba Jaga”. Leluki starały się opowiedzieć o uczuciach towarzyszących jej w czasie kolejno następujących po sobie wydarzeń. Wskazywały na takie uczucia jak smutek i radość. Dzieci wykonały także kukiełki przedstawiające smutek rozwijając przy tym motorykę małą i twórcze myślenie. Na zakończenie zajęć dzieci otrzymały kolejną odznakę – SMUTEK NIE JEST TAKI ZŁY.