ZAWODY

12-16.06.2023r.

W tym tygodniu rozmawialiśmy o zawodach. Poznaliśmy pracę lekarza i pielęgniarki. Leluki zapoznały się z akcesoriami potrzebnymi do pracy lekarzowi, a także omówimy sposoby opieki nad chorym. Dzieci wykonały pracę plastyczną pt. „Pielęgniarka” z figur geometrycznych utrwalając przy tym nazwy figur i rozwijając sprawność manualną.