,,Zebra”

08.10.2023

Leluki Żółte podczas zajęć poznawały zasady bezpieczeństwa na drodze. Uczyły się podstawowych zasad ruchu drogowego, takich jak patrzenie w obie strony przed przejściem dla pieszych. Poprzez kolorowe ilustracje i piosenki, utrwaliły pojęcia związane z bezpieczeństwem drogowym. Przedszkolaki wykonały również prace plastyczne związane z bezpieczeństwem na drodze pt. ,,Zebra’’. Dzieci układały obrazek z wyciętych części, rozwijając przy tym wyobraźnię przestrzenną. Ćwiczyły również chwytność palców oraz precyzję ruchów, próbując dopasować właściwy element do części obrazka.