Dlaczego warto posłać dziecko do przedszkola?

Dlaczego warto posłać dziecko do przedszkola?

 

Często rodzice zadają sobie pytanie „Czy warto posłać dziecko do przedszkola?”. Temu pytaniu towarzyszą czasami lęk i obawa, czy dziecko sobie poradzi w nowym środowisku, jak będzie funkcjonować w grupie, a może jeszcze jest zbyt małe. Są to naturalne obawy zwłaszcza, że pójście dziecka do przedszkola to ważny moment nie tylko dla niego samego, ale też i dla rodziców. Trzeba jednak zaznaczyć, że edukacja przedszkolna to najlepsza inwestycja w przyszłość dziecka nawet, jeśli początki mogą być dla niektórych maluchów trudne. Należy jednak odpowiednio przygotować do tej sytuacji zarówno dziecko, jak i siebie. Z czasem lęk separacyjny mija, a dziecko jest w stanie zaakceptować brak mamy i taty i w pełni korzystać z tego, co oferuje mu przedszkole, czyli warunki do wszechstronnego rozwoju.

 

Wszechstronny rozwój

 Przedszkole to jeden z ważniejszych etapów w wychowaniu dziecka. Jak wskazują badania odpowiednio stymulowany mózg rozwija się najbardziej intensywnie  do 5 roku życia. Dlatego pierwsze lata życia dziecka często nazywamy złotym okresem w jego rozwoju. Aby mózg dziecka rozwijał się prawidłowo należy mu dostarczać dużej ilości bodźców zmysłowych, które będą pobudzały neurony do działania. Dlatego pobudzanie wyobraźni, rozwoju intelektualnego, społecznego i fizycznego dziecka, przynosi najlepsze rezultaty właśnie w tym czasie. Jest to także najlepszy okres na zapobieganie późniejszym trudnościom w nauce poprzez niwelowanie ewentualnych dysharmonii i zaburzeń rozwojowych, które mają wpływ na dalsze życie dziecka. Wychowanie przedszkolne jest bardzo ważne dla wszechstronnego rozwoju dziecka. Maluch zmieniając dotychczasowe środowisko i przyzwyczajenia zdobywa nowe wiadomości i umiejętności, które przyczyniają się w znacznej mierze do tego, jak dziecko będzie radziło sobie w przyszłości.

 

A oto kilka powodów, dla których warto posłać dziecko do przedszkola:

  • znacząca część możliwości intelektualnych człowieka kształtuje się w pierwszych latach życia – później ta szansa mija bezpowrotnie; 
  • środowisko przedszkolne sprzyja poznawaniu świata społecznego, przyrodniczego i technicznego (w przedszkolu organizowanych jest dużo wycieczek środowiskowych, spotkań z reprezentantami różnych zawodów np. leśnik, lekarz, ratownik itp.). Dziecko rozwija również umiejętności językowe i matematyczne. Uczy się otwartości na świat i poznaje go przez samodzielne eksperymentowanie i badanie otoczenia pod troskliwym okiem nauczyciela. 
  • Wiedzę i umiejętności, które dzieci zdobędą w przedszkolu zaowocują w szkole. Łatwiej będzie dzieciom osiągać lepsze wyniki w nauczaniu, nawiązać kontakty z innymi i dostosować się do panujących zasad; 
  • dziecko mające za sobą etap adaptacji w przedszkolu łatwiej przechodzi przystosowanie do nowych warunków w szkole bo jest zazwyczaj pewniejsze siebie i nie boi się podejmowania nowych wyzwań; 
  • nauczyciele mogą pomóc rodzicom w rozpoznaniu i rozwijaniu uzdolnień, talentów i zainteresowań swoich dzieci, co zaprocentuje w przyszłości (w przedszkolu organizuje się zajęcia dodatkowe, których cześć jest w ofercie podstawowej a za część trzeba dodatkowo zapłacić, jeśli rodzic je dla swojego dziecka wybierze); 
  • edukacja przedszkolna najefektywniej pomaga wyrównywać szanse edukacyjne dzieci. Nauczyciel pomoże zdiagnozować ewentualne niepokojące zachowania i zaburzenia w rozwoju dziecka oraz odpowiednio szybko korygować zaburzone funkcje; 
  • dziecko w przedszkolu uczy się samodzielności, która jest mu niezbędna w szkole i w dalszym życiu. Przełamuje lęki, własną nieśmiałość i nabywa odporności emocjonalnej. Uczy się przestrzegania zasad i ponoszenia odpowiedzialności za swoje zachowanie; 
  • dziecko przebywając wśród rówieśników uczy się, jak prawidłowo funkcjonować   w grupie m.in. zdobywa umiejętność dzielenia się z innymi, rozwiązywania konfliktów, czekania na swoją kolej, mówienia w sposób zrozumiały dla innych, ale też i słuchania kolegów, koleżanek i dorosłych. Uczy się podstawowych reguł współdziałania z rówieśnikami, partnerstwa, tolerancji, ale też asertywności (sztuki odmawiania tak, aby przy tym nie ranić i nie krzywdzić nikogo); 
  • na koniec przedszkole to także miejsce, w którym dziecko ma możliwość rozładowania swojej energii oraz rozwijania sprawności ruchowej. poprzez uczestnictwo w zabawach ruchowych, grach sportowych i ćwiczeniach gimnastycznych.

 

*M.Biała „Przedszkolaki. Co każdy rodzic i nauczyciel wiedzieć powinien”

 

Jeśli jak najwcześniej będziemy przekonywać dziecko, że: ,,Uczenie się jest najwspanialszą i dającą najwięcej radości grą na świecie” (cyt. Glenn Doman), to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że przejdzie ono przez życie wierząc, że warto w tę grę grać. Chcemy, naszym przedszkolakom rozpalić w sercach i umysłach radość z odkrywania świata. Chcemy, aby poszły w świat z silnym poczuciem własnej wartości i pewności siebie. Żeby miały odwagę, szacunek i tolerancję dla innych i żeby byli odpowiedzialnymi i mądrymi ludźmi.

Marzena Berezecka

Dyrektor Przedszkola

Zapraszamy do Magicznej Krainy Leluków.
Przedszkole Niepubliczne Leluki
ul. Artyleryjska 1B, Olsztyn
+48 503 748 880

Pobierz kartę zgłoszenia dziecka
Zapoznaj się ze Statutem Przedszkola